Organizator:

Prelegenci

Krzysztof Błaszkiewicz

Krzysztof Błaszkiewicz

Od ponad 20 lat związany jest z branżą technologiczną i cyberbezpieczeństwem.

Realizował m.in: audyty bezpieczeństwa, kryptografię, szyfrowanie danych, redundantne rozwiązania zabezpieczające dane na serwerach, systemy wysoko-dostępne, wdrożenia ISO.
Wielki pasjonat nowych technologii, systemów informatycznych, automatyzacji, inteligentnych budynków i motoryzacji.
Dziś wspiera wiele inicjatyw, zarządza, szkoli, inspiruje.

Antonio Caruso

Antonio Caruso

Generał brygady Antonio CARUSO jest szefem Wydziału Operacji Cybernetycznych we Włoskim Dowództwie Cybernetycznym w Rzymie od stycznia 2023 r.

Istotą tej fascynującej pracy jest przyczynianie się do rozwoju zestawu krajowych zdolności cybernetycznych, które włoska obrona uznaje za strategiczne w celu ochrony narodu i spełnienia wymagań związanych z prowadzeniem prawdziwie skutecznych, zsynchronizowanych operacji wielodomenowych, umożliwiających odpowiednie zdolności manewrowe w sieciach informatycznych i widmie elektromagnetycznym.

W swojej wcześniejszej karierze pełnił różne zadania, koncentrując się głównie na programach inwestycyjnych głównych systemów obronnych i operacjach lotniczych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i NATO. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie globalnej strategii i bezpieczeństwa w 2022 r. oraz strategicznego przywództwa i innowacji cyfrowych w 2021 r. Uzyskał tytuł magistra nauk politycznych w 2006 r. oraz nauk lotniczych w 1996 r.

Brał udział w różnych podróżach zagranicznych, w tym w operacjach Joint Guard, International Security and Assistance Force, Enduring Freedom, Operation Inherent Resolve, Unified Protector.

Sunyoung CHO

Sunyoung CHO

Sunyoung CHO pełni funkcję Dyrektora Wydziału Polityki Cybernetycznej i Spektrum Elektromagnetycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej Republiki Korei.

Sunyoung CHO ukończyła studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie Kobiet w Seulu.

Jej główne zadania:

Dyrektor Polityki Cybernetycznej i EMS w Biurze Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei (od 15 stycznia 2024 roku).
Zastępca Dyrektora Polityki Cybernetycznej i EMS w Biurze Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei (od lutego 2023 do stycznia 2024 roku).
Koordynator Programowania i Budżetowania w Biurze Planowania i Koordynacji Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei (od stycznia 2022 do stycznia 2023 roku).
Koordynator Budżetowania Wsparcia Sił Zbrojnych w Biurze Planowania i Koordynacji Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei (od kwietnia 2019 do stycznia 2022 roku).
Specjalista ds. Planowania Mobilizacji w Biurze Personelu i Opieki Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei (od lutego 2017 do kwietnia 2019 roku).

Bartosz Cieszewski

Bartosz Cieszewski

Członek ISSA Polska. Od ponad 10 lat działa w branży IT, administrując sieciami IT, utrzymując je, konfigurując, automatyzując i rozwiązując problemy.

Jako inżynier sieciowy oraz doradca IT pracował między innymi w firmach Atos i IBM. Zajmował się przede wszystkim obsługą złożonych środowisk sieciowych opartych na Load Balancerach. Obecnie Solution Architect w Secfense.

Bartosz Czyżewski

Bartosz Czyżewski

Security Manager z doświadczeniem w firmach międzynarodowych i technologicznych. Pasjonat branży IT, bezpieczeństwa IT, OT/ICS, motoryzacji, nowych technologii i ulepszania istniejących usług w celu zapewnienia oczekiwanych celów biznesowych.

Wspierający mentor dla inżynierów i współpracowników, pomagający im osiągnąć biegłość w budowaniu i utrzymywaniu wysokiej jakości niezawodnych usług, z silnym naciskiem na rzeczywiste wartości, które mają duże znaczenie dla klientów końcowych.

Adam Danieluk

Adam Danieluk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ISSA Polska Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych

Manager ds. bezpieczeństwa IT skoncentrowany na rozwoju i wsparciu biznesu.
Doświadczenie: Finanse, Płatności kartami, Ubezpieczenia, Telekomunikacja, Transport, Produkcja, HR, NGO.
Budowanie i rozwijanie zespołu i społeczności bezpieczeństwa.

Certyfikaty: CISSP, CISM, CISA, CRISC, ITIL Foundation, ISO 27001Lead Auditor, ISO 31000, BS 25999 Lead Auditor, CTGA, PCIP, ISA.

CyberSec First Responder - udział w tworzeniu certyfikatu.

Krzysztof Gawkowski

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji RP.

Doktor nauk humanistycznych i absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002 – 2010 radny Rady Miejskiej w Wołominie. W latach 2010 – 2014 radny Sejmiku Wojewódzkiego. Od 2019 roku Poseł na Sejm RP z okręgu bydgoskiego. Członek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W latach 2019 – 2023 Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy. Od 2021 roku wiceprzewodniczący partii Nowa Lewica. Wykładowca akademicki i ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa państwa. W latach 2015 – 2020 członek komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor wielu artykułów naukowych oraz pozycji monograficznych w zakresie nowych technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w tym nagrodzonej wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki pt. „Cyberkolonializm”.

Arkadiusz Habiera

Arkadiusz Habiera

Arkadiusz Habiera. Adwokat. Associate.

Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania karnego. Łączy wiedzę merytoryczną z nowoczesnym, biznesowym podejściem do problemów klientów. Ma doświadczenie w reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżonych. Szczególnie interesuje się cyberprzestępczością.

Od lat aktywnie reprezentuje interesy klientów na rozprawach i podczas przesłuchań w postępowaniach karnych. Współprowadzi szereg skomplikowanych procesów dotyczących najpoważniejszych przestępstw gospodarczych oraz karno-skarbowych. Odbywał praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor publikacji i prelegent konferencji naukowych. Trzykrotny zwycięzca Konkursów Krasomówczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Adwokacką.

Dawid Haczkur

Dawid Haczkur

Doświadczony specjalista ds. sprzedaży od ponad dekady w branży IT.

Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu i budowania relacji z klientami.

Jego obecne stanowisko obejmuje rozwój modelu Acceleration coverage dla sprzedaży w segmencie SMB, a także pełnienie roli Tech & Experience Evangelist Cisco Security. Jest także odpowiedzialny za efektywną komunikację z liniami biznesowymi Cisco oraz budowanie relacji z dystrybutorami i strategicznymi partnerami.

W swojej karierze zawodowej: Cisco i ABC Data S.A.

W Cisco odpowiadał za wsparcie kanału partnerskiego i klientów koncówych. W ABC Data S.A., pracował na stanowisku Business Development Managera Cisco, gdzie odpowiadał za rozwój partnerów.

Entuzjasta Filozofii Stoickiej i Technologii Chmurowych.

Adam Haertle

Adam Haertle

Ekspert bezpieczeństwa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, a także prelegent, trener i wykładowca.

Laureat prestiżowej nagrody Digital Shapers 2021 magazynów Forbes i Business Insider. Co roku prowadzi ponad 150 prelekcji dla grup otwartych oraz zamkniętych w Polsce oraz zagranicą, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony informacji w przedsiębiorstwie. Z sukcesem przeszkolił zarówno zarządy największych polskich przedsiębiorstw jak i pracowników setek firm i instytucji. W swoich prezentacjach prostym, przystępnym językiem i na prawdziwych przykładach opisuje realne zagrożenia czyhające na firmy i użytkowników.

Jest także twórcą i redaktorem naczelnym serwisu zaufanatrzeciastrona.pl.

Marcin Idec

Marcin Idec

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w pracy z rozwiązaniami CheckPoint, od 4 lat rozwija je jako inżynier wsparcia sprzedaży w polskim oddziale firmy.

W branży bezpieczeństwa IT od blisko 20 lat. Swoje doświadczenie zdobywał pracując u największych integratorów projektując, wdrażając oraz utrzymując systemy bezpieczeństwa za zakresu NGFW, DLP, WAF.

Stanisław Jesiak

Stanisław Jesiak

IT Security Manager, Amica Group

Od kilkunastu lat związany zawodowo z Grupą Amica - początkowo jako administrator sieci i serwerów Windows, z coraz większym udziałem tematyki bezpieczeństwa.

Od 6 lat kieruje już własnym zespołem bezpieczeństwa IT - wsparcie wielu rynków (od Hiszpanii po Kazachstan czy małe biuro w Chinach) daje mu szeroki obraz zagrożeń.

Pasjonat bezpieczeństwa IT, członek ISSA Polska.

Przemysław Kałdowski

Przemysław Kałdowski

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyką i procesami wdrożeniowymi w instytucjach państwowych, służbach mundurowych oraz przedsiębiorstwach sektora prywatnego.

Sprawował liczne nadzory nad wprowadzaniem rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w kontekście obowiązujących aktów prawnych i innych przepisów normatywnych, w tym Dyrektyw Unijnych.
Prywatnie - miłośnik motocykli.

Marcin Klimowski

Marcin Klimowski

BUSINES DEVELOPMENT MANAGER z doświadczeniem w międzynarodowym środowisku IT.

Branża: Sektor Publiczny, Klienci z sektora Bezpieczeństwa Narodowego, Telco i Media, FSI oraz Industry & Utilities.

Kluczowe kompetencje:
- rozwój strategii przyjęcia technologii
- doradztwo technologiczne
- wsparcie i zarządzanie zespołami projektowymi
- zarządzanie zmianą

W Cisco odpowiada za wsparcie dużych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązań architektury cyberbezpieczeństwa.

Robert Kośla

Robert Kośla

EMEA Chief Architekt CYBER – Microsoft Security Service Line. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – specjalność Systemy Informatyczne – studia ukończone w roku 1994 (z tytułem mgr inż. cybernetyk).

Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa, inspektor w zespole opracowującym polskie systemy kryptograficzne do ochrony informacji niejawnych.

1998-2002 – zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urzędu Ochrony Państwa – m.in. odpowiedzialny za proces akcesyjny do NATO i budowę systemu badań i certyfikacji środków ochrony kryptograficznej i elektromagnetycznej.

2002-2006 – zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, m.in. odpowiedzialny za proces akcesyjny do Unii Europejskiej.

2006-2008 – oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej – zakończenie pierwszej fazy projektu umożliwiło wejście Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r.

1998-2008 – przedstawiciel Polski w Podkomitecie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO – SC/4 INFOSEC/Information Assurance Sub-Committee.

2008-2018 – dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na Region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft.

2018-2021 – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, a następnie dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od lutego 2022 r. w Microsoft EMEA w Monachium.

Od roku 2021 – Członek Rady Konsultacyjnej przy Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa – Think Tanku Akademii Marynarki Wojennej oraz Przewodniczący Komitetu ds. Bezstronności Jednostki Certyfikującej NASK-PIB.

Jest też współtwórcą i Członekiem Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Wykładowca cyberbezpieczeństwa na:

studiach podyplomowych EMBA - Executive Master of Business Administration na Akademii Marynarki Wojennej
studiach podyplomowych MBA na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
studiach podyplomowych MBA na Politechnice Warszawskiej
studiach podyplomowych DBA - Doctor of Business Administration - na Akademii Marynarki Wojennej.

Agnieszka Krauzowicz

Agnieszka Krauzowicz

Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Magister nauk prawnych, w administracji rządowej pracuje od 2006 roku, a karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Prawnym ówczesnego MSWiA, następnie brała udział w tworzeniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W 2010 r. uzyskała status urzędniczki mianowanej, a rok później zakończyła aplikację legislacyjną z dyplomem legislatora. W 2018 r. objęła kierownictwo Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. W ostatnim czasie pełniła funkcję Zastępczyni Dyrektora Biura Prezesa w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmowała się m.in koordynacją kilku komórek organizacyjnych w zakresie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Funduszy Europejskch na Rozwój Cyfrowy (FERC). Współpracowała również z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych. W 2022 r. zasiliła szeregi CPPC w roli Zastępczyni Dyrektora, gdzie nadzoruje wdrażanie i realizację Programów finansowanych z Funduszy Europejskich - dla Rozwoju Społecznego, na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.


Krzysztof Król

Krzysztof Król

Generał broni - Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Generał dywizji Krzysztof Król jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, którą ukończył w 1991 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu maszyn inżynieryjnych w batalionie zabezpieczenia w Czerwonym Borze, a następnie był dowódcą plutonu i dowódcą kompanii technicznej w 1 Batalionie Saperów 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Pułtusku. W 1994 roku uczestniczył w kursie oficerów logistyki w Base Borden, Kanada. Od kwietnia 1995 do kwietnia 1996 roku pełnił służbę w siłach pokojowych ONZ UNIFIL w Libanie na stanowisku zastępcy, a następnie dowódcy Zgrupowania Pododdziałów Inżynieryjnych. W latach 1997-1999 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów objął stanowisko starszego oficera w sekretariacie Dowództwa Wojsk Lądowych.

W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Integracji i Bezpieczeństwa Europejskiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W latach 2000 – 2003 pełnił służbę na stanowisku starszego oficera w Oddziale Szkolenia G7 Kwatery NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu, w Niemczech. W 2001 roku rozpoczął służbę w Kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu na stanowisku starszego oficera ds. Kosowa w biurze doradcy politycznego. W 2003 roku ukończył kurs działań w zakresie dowodzenia i kierowania oraz działań informacyjnych NATO w Oberammergau, Niemcy.

Po powrocie ze struktur NATO służył w Oddziale Szkolenia Dowództw Zarządu Operacji Lądowych G3 Dowództwa Wojsk Lądowych.  W 2005 r. pełnił służbę w PKW Irak jako szef Oddziału Operacyjnego G3 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Od 2005 do 2009 roku był szefem sekretariatu dowódcy Wojsk Lądowych.

Jest absolwentem Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sił Zbrojnych Kanady w Toronto.

Od zakończenia studiów w 2010 roku zajmował stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G5 w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Był także dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Stargardzie.

1 marca 2016 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady, a w 2018 roku na stopień generała dywizji. 25 czerwca 2020 mianowany na stopień generała broni. 1 września 2020 objął funkcję szefa sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych Brunssum.

Beata Kwiatkowska

Beata Kwiatkowska

Beata Kwiatkowska, dyrektor ds. Członkostwa Wspierającego ISSA Polska, członkini ISSA International, Cyber Women Community, (ISC)2 oraz Rady Programowej konferencji SEMAFOR i Security First

W branży IT działa od ponad 20 lat, w tym od 10 specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie. Brała udział w realizacji licznych projektów budowania cyberodporności i redukcji cyberryzyk w firmach z wielu sektorów. Legitymuje się certyfikatami Audytora Wiodącego systemu ISO 27001 oraz Certified in Cybersecurity (ISC)2. Na co dzień jest Business Development Officerem w Secfense.

Adam Lange

Adam Lange

Szef globalnego zespołu ds. Wczesnego wykrywania cyberzagrożeń (Active Threat Monitoring) w Standard Chartered, jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych.

W wolnym czasie "poluje" na cyber-przestępców, analizuje złośliwe oprogramowanie i tworzy narzędzia i systemy bezpieczeństwa. Posiada ponad dwie dekady doświadczenia w IT i bezpieczeństwie IT, zarówno po stronie ofensywnej (red) jak i defensywnej (blue). Od 2013 zajmuje się bezpieczeństwem w polskim i międzynarodowym sektorze finansowym, ma na swoim koncie czynny udział w powstawaniu rozwiązań takich jak "PolishAPI" czy "Profil Zaufany". W latach 2018-2019 powołany na pierwszego przewodniczącego Forum Threat Intelligence przy Związku Banków Polskich. Częsty prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem i wykładowca akademicki na m.in Akademia Policji w Szczytnie oraz Akademia Leona Koźmińskiego . Członek ISSA International oraz ISSA Poland. Wspólnie z Adamem Haertle redaktoreem serwisu Zaufana Trzecia Strona prowadzi podcast "Rozmowa KONtrolowana.

Christian-Marc Lifländer

Christian-Marc Lifländer

Szef Sekcji Polityki Cybernetycznej i Hybrydowej, Wydział Innowacji, Hybryd i Cybernetyki, Kwatera Główna NATO, Bruksela

Christian-Marc Lifländer pełni obecnie funkcję starszego urzędnika ds. polityki cybernetycznej i hybrydowej w Sztabie Międzynarodowym NATO. Jako szef sekcji polityki cybernetycznej i hybrydowej jest odpowiedzialny za kierowanie rozwojem i wdrażaniem polityki cybernetycznej i hybrydowej w całym NATO.

Wcześniej pan Lifländer pełnił funkcję doradcy ds. polityki, zastępcy szefa sekcji i szefa sekcji w Sztabie Międzynarodowym NATO.

Przed dołączeniem do NATO pan Lifländer zajmował kierownicze i wyższe stanowiska doradcze w estońskim Ministerstwie Obrony, w tym p.o. zastępcy podsekretarza ds. polityki obronnej, dyrektora ds. planowania polityki i doradcy ministra obrony. Pan Lifländer pełnił również funkcję radcy ds. obrony w Ambasadzie Republiki Estońskiej w Stanach Zjednoczonych oraz radcy ds. obrony w Przedstawicielstwie Republiki Estońskiej przy NATO.

Pan Lifländer otrzymał bezpośrednie mianowanie w Estońskich Siłach Obronnych (piechota) i został odznaczony Odznaką za Wybitną Służbę Estońskich Sił Obronnych, a także Odznaką za Wybitną Służbę estońskiego Ministerstwa Obrony.

Pan Lifländer uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem (CSS) Uniwersytetu Georgetown w Szkole Służby Zagranicznej Edmunda A. Walsha.

Mirosław Maj

Mirosław Maj

Mirosław Maj jest współzałożycielem i wiceprezesem spółki ComCERT SA oraz założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Był członkiem V kadencji Rady do spraw Cyfryzacji, W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na kilku uczelniach wyższych, w tym na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Jest współzałożycielem, oraz członkiem zarządu, międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, koordynującej współpracę kilkuset CSIRT-ów w ramach organizacji TF-CSIRT i Trusted Introducer oraz rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty. Jest certyfikowanym audytorem modelu SIM3 (Security Incident Management Maturity Model).

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Koordynował też pierwsze polskie ćwiczenia wynikające z krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – KSC-EXE. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Przeprowadził procesy certyfikacji kilkunastu zespołów CSIRT w oparciu o model SIM3. Od lat blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study oraz Ligii Twierdzy. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber”.

Krzysztof Malesa

Krzysztof Malesa

Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft

Krzysztof Malesa odpowiada za wspieranie organizacji w osiąganiu celów transformacji cyfrowej poprzez wdrażanie najwyższych standardóww cyberbezpieczeństwa.

Krzysztof Malesa dołączył do zarządu polskiego oddziału firmy w październiku 2021 r. Przez blisko 12 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB), najpierw w roli szefa Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a od 2012 roku jako zastępca dyrektora RCB, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej funkcji był m.in. odpowiedzialny za planowanie cywilne oraz ochronę infrastruktury krytycznej, w szczególności w sektorze energetycznym. Do obszarów jego odpowiedzialności należało cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania organizacji. Był również zaangażowany w prace Komitetu Planowania Cywilnego NATO (CEPC), głównie w kontekście zagrożeń hybrydowych i odporności na te zagrożenia.

Artur Markiewicz

Artur Markiewicz

Cyber Security Consultant w Trecom – doradca w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa, inicjator, konsultant i koordynator projektów związanych z bezpieczeństwem.

Członek Zarządu Stowarzyszenia ISSA Polska Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych;

Opiekun, członek Zespołu Projektu Cyfrowy Skaut ISSA Polska,

Twórca, opiekun projektu #ISSAPolskalocal lokalnych społeczności ISSA Polska .local #ISSAPolskalocal;

David W. McKeown

David W. McKeown

Starszy oficer ds. bezpieczeństwa informacji w Departamencie Obrony USA oraz zastępca dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa.

W ramach pełnionej funkcji zapewnia wsparcie w zakresie dostarczania ekspertyz politycznych, technicznych, programowych i nadzorczych dla CIO DoD we wszystkich kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem. Jest odpowiedzialny za kierowanie programem cyberbezpieczeństwa DoD i powiązanymi procesami zarządzania. 

Współpracuje z przemysłem w celu poprawy cyberbezpieczeństwa i wymiany informacji za pośrednictwem Obronnej Bazy Przemysłowej (DIB) oraz reprezentuje Sekretarza Obrony i CIO DoD w międzynarodowych dyskusjach i negocjuje tematy związane z cyberbezpieczeństwem zarówno w kanałach dwustronnych, jak i wielostronnych (sojusze i koalicje). Kieruje opracowywaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Departamentu i przekazuje wytyczne dotyczące planowania dla komponentów.

Pan McKeown ma ponad 35-letnie doświadczenie w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, służąc 27 lat w Siłach Powietrznych i 8 lat jako cywil rządowy. Spędził 21 lat jako oficer operacji cyberprzestrzeni Sił Powietrznych, umiejętnie kierując wieloma organizacjami i inicjatywami o wysokiej widoczności, w tym programem cyberbezpieczeństwa Sił Powietrznych jako członek sztabu lotniczego.

Pełnił funkcję Dyrektora ds. Informacji Przedsiębiorstwa i Zapewnienia Bezpieczeństwa Misji w United States Army Information Technology Agency (Agencja Technologii Informacyjnej Armii Stanów Zjednoczonych), pracował także jako Szef Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Szef Centrum Usług Korporacyjnych dla Dostawcy Usług Wspólnych DISA w Pentagonie. Kierował Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe Pentagonu (PENTCIRT), zapewniając całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa sieci, detekcję intruzów, wykrywanie ataków, ostrzeganie przed nimi oraz reagowanie na incydenty dla kluczowych przywódców i pracowników Departamentu Obrony przez siedem dni w tygodniu.

Pan McKeown w ostatnim czasie kierował Zespołem Dostarczania Usług w Departamencie Sprawiedliwości, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie, rozwój, wdrażanie, operacje i utrzymanie Departamentu IT, a także dostarczanie wysokiej jakości usług zorientowanych na klienta, mających na celu zapewnienie sukcesu Departamentu Sprawiedliwości i jego organizacji składowych.

Luka Mgeladze

Luka Mgeladze

Luka Mgeladze, Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa (CSB) Ministerstwa Obrony Gruzji.

Luka Mgeladze pracuje w Ministerstwie Obrony od 2015 r. w obszarze cyberbezpieczeństwa. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa i członkiem Zarządu Regionalnego Centrum Cyberobrony.

Pan Mgeladze ukończył szkolenia wysokiego szczebla z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest absolwentem Międzynarodowego Programu Cyberbezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem George'a Marshalla i posiada wysokiej klasy certyfikaty branżowe, w tym SANS, ISO itp.

Wykłada zarządzanie cyberbezpieczeństwem i ochronę informacji na różnych gruzińskich uniwersytetach.

Karol Molenda

Karol Molenda

Międzynarodowy ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

Pasjonat i kreator usprawnień w obszarach: reagowania na incydenty komputerowe, informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Praktyk, który z powodzeniem zrealizował wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej cel powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bazując na doświadczeniu zdobytym podczas kierowania i dowodzenia wieloma komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obroną i ochroną cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Oficer służb specjalnych, doświadczony w prowadzeniu operacji w cyberprzestrzeni.
Współtwórca i opiekun kilkuset projektów naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych technologii m.in Milnet-T, komunikator Mercury, RIFF). Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej.
Aktywny uczestnik działań na rzecz budowania relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż.) na Wydziale Elektroniki oraz podyplomowych studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwent studiów podyplomowych w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Fergal O’Regan

Fergal O’Regan

Fergal O'Regan jest pełniącym obowiązki szefa Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC).

Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) to organ UE, który zapewnia szkolenia i edukację w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii (WPBiO) w szerszym kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB).

Przed dołączeniem do EKBiO pracował jako kierownik działu w Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich, organie UE, który prowadzi dochodzenia w związku z zarzutami niewłaściwego administrowania przez instytucje i agencje europejskie. Przed 2006 r. przez ponad osiem lat pracował w dużej brukselskiej kancelarii prawnej, specjalizując się w prawie konkurencji UE.

Był profesorem prawa UE w Kolegium Europejskim w Brugii i wykładał w wielu innych szkołach wyższych trzeciego stopnia. Fergal O' Regan był również przewodniczącym brukselskiego oddziału Instytutu Spraw Międzynarodowych i Europejskich. Posiada stopień naukowy w dziedzinie prawa europejskiego uzyskany w Kolegium Europejskim, a także dwa inne stopnie naukowe w dziedzinie prawa uzyskane na Universite d'Aix-Marseille i Universidad de Deusto w Bilbao.

Jakub Syta

Jakub Syta

dr inż. Jakub Syta - Zastępca Dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa

Od ponad 20 lat promuje ideę, że zarządzanie cyberbezpieczeństwem może być proste. W tym czasie współtworzył szereg zespołów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, zrealizował projekty dla dziesiątek organizacji, współtworzył rozwiązania wykorzystywane do świadczenia zaawansowanych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest zastępcą dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa – think tank’u stworzonego przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wykładowcą akademickim. Równolegle rozwija ofertę profesjonalnych usług cyberbezpieczeństwa w firmie telekomunikacyjnej. Posiada wiele certyfikatów zawodowych, m.in. CISM, CISSP i CISA. ORCID 0000-0002-0115-6432.

Rafał Rosłaniec

Rafał Rosłaniec

Członek ISSA Polska. Aktywnie wspiera stowarzyszenie w szerzeniu świadomości odporności w cyberprzestrzeni. W IT ponad 25 lat, a w cybersecurity od ponad 10.

Doświadczenie zdobywał w dużych organizacjach, zaangażowany w projekty redukowania ryzyka i zabezpieczania systemów poprzez wdrożenia z zakresu: dwuskładnikowego uwierzytelniania (MFA, PKI, FIDO), zarządzania tożsamością, dostępem uprzywilejowanym czy zdalnym dostępem opartym na podejściu Zero Trust.

Cezary Tomczyk

Cezary Tomczyk

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Urodzony 25 sierpnia 1984 roku, sieradzanin. Absolwent nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Wyższe Kursy Obronne na Akademii Obrony Narodowej.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jako radny Rady Miejskiej w Sieradzu. Poseł na Sejm RP VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Członek Komisji Obrony Narodowej nieprzerwanie od 2007 roku. W latach 2007-2009 członek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, w latach 2009-2011 Komisji Finansów Publicznych.

Od 2009 roku do 2011 roku delegat Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Od 2011 w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W 2015 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rzecznik Prasowy Rządu Ewy Kopacz. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej RP. W latach 2020–2021 przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

13 grudnia 2023 r., powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Tim Zahn

Tim Zahn

Pułkownik Tim Zahn pełni funkcję Dowódcy Centrum Cyberbezpieczeństwa Bundeswehry w Euskirchen w Niemczech.

Wcześniej dowodził na poziomie kompanii i batalionu. Służył w sztabach na szczeblach strategicznym, dowodzenia głównego, oraz sztabach misji, a także pełnił kilka funkcji w niemieckim Ministerstwie Obrony.

Absolwent Niemieckiego Kolegium Dowódczego i Sztabu Generalnego, Führungsakademie der Bundeswehr (German Command & General Staff College), posiada tytuł magistra nauk ścisłych z informatyki zdobyty na Uniwersytecie Sił Zbrojnych Niemiec w Hamburgu, a także tytuł magistra uzyskany w amerykańskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Wojskowych, Kolegium Dowodzenia i Sztabu Generalnego (Command and General Staff Collge), Ft. Leavenworth, KS.

Michał Zajączkowski

Michał Zajączkowski

Były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo informacji. RODO-pirat, fascynat cybersec, cyber trener, audytor, specjalista ds. bezpieczeństwa.

Dyrektor ds. grup roboczych, szkoleń i certyfikacji w ISSA Polska oraz uczestnik projektu Cyfrowy Skaut, w ramach którego uczy się dzieci bezpieczeństwa w sposób analogowy. Ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem i uczestnik projektu Sekurak Academy, w ramach którego uczy się bezpieczeństwa cyfrowego.

Bartłomiej Ziółkowski

Bartłomiej Ziółkowski

Współzałożyciel i CEO, CDeX PSA (Cyber Defence eXercise Platform)

Dr Bartłomiej Ziółkowski, posiadający doktorat z cyberbezpieczeństwa, jest Dyrektorem Generalnym CDeX PSA (Cyber Defence eXercise Platform), polskiego startupu skupiającego się na treningach z zakresu cyberbezpieczeństwa za pomocą cyber poligonu. Jego kariera obejmuje strategiczne role w NATO i NOKIA, oraz zarządzanie znaczącymi programami non-profit dla międzynarodowych organizacji rządowych. Praca Bartłomieja jest poświęcona rozwojowi globalnych zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Giuseppe Zuffanti

Giuseppe Zuffanti

Od października 2020 r. jest oddelegowany przez włoską Narodową Policję Państwową do Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC).

Jest koordynatorem ds. kwestii cybernetycznych oraz platformy ćwiczeń i oceny w zakresie edukacji cybernetycznej (ETEE), a jego obowiązki obejmują m.in. koordynację między dostawcami cyber ETEE. Jego główny cel: wkład w program szkoleniowy i dokumenty koncepcyjne, wspieranie wdrażania kursów ESDC ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa / cyberprzestępczości / bezpieczeństwa sieci i informacji / stosunków zewnętrznych, współpraca z odpowiednimi służbami w instytucjach UE, ESDZ i agencjach UE. Ponadto jest centralnym punktem "Grupy roboczej ds. zarządzania wiedzą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - proces wyciągania wniosków w zakresie pokoju, bezpieczeństwa i obrony (PSD)", odpowiedzialnej za "wewnętrzny proces wyciągania wniosków ESDC, coroczne spotkania i budowanie zespołu.

Ponadto wspiera wdrażanie ram polityki cyberobrony 2.0 (ESDZ jest liderem). Od 1992 r. pracuje dla włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego - Krajowej Policji Państwowej. Pracował na różnych stanowiskach i stanowiskach w sektorze porządku publicznego i bezpieczeństwa Policji Państwowej we Włoszech, gdzie był również dyrektorem laboratorium kryminalistyki cyfrowej w Piemoncie i Dolinie Aosty. Pełnił również funkcję kierownika IT ds. polityki bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Imigracyjnym w Turynie. Przez osiem lat pracował w policji pocztowej i komunikacyjnej w Piemoncie i Dolinie Aosty jako funkcjonariusz, zapobiegając i zwalczając cyberprzestępczość. Posiada tytuł magistra w dziedzinie systemów przetwarzania informacji oraz licencjat z informatyki i technologii naukowych na Wydziale Informatyki w Turynie we Włoszech. Posiada egzamin kwalifikacyjny dla inżynierów informatyki (rejestr państwowy) na Politechnice w Turynie oraz tytuł magistra inżynierii zarządzania bezpieczeństwem publicznym na Uniwersytecie Neapolitańskim Federico II we Włoszech. Interesuje się obszarem sztucznej inteligencji i z tego powodu opracował swoją pracę magisterską w dziedzinie robotów mobilnych po trzech latach badań w ramach projektu Lagrange w Turynie.

 

Norbert Meyer

Norbert Meyer

Norbert Meyer jest dyrektorem pionu Technologii Przetwarzania Danych, w którym działa również dział cyberbezpieczeństwa IT w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Od wielu lat zaangażowany w budowę infrastruktury przetwarzania i składowania danych wraz z ochroną danych w Polsce.  Ekspert i doradca w międzynarodowych eksperckich grupach IT w Europie w zakresie obliczeń równoległych, przetwarzania chmurowego, usług międzynarodowych infrastruktur badawczych.  W Polsce N.Meyer koordynuje działania specjalistycznego hubu CyberSec zajmującego się dostarczaniem usług cyberbezpieczeństwa w gospodarki i jednostek administracji publicznej.

Michał Mizgalski

Michał Mizgalski

Michał Mizgalski - absolwent kierunku Fizyka Teoretyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) na wydziale Fizyki i Matematyki, jest ekspertem i wykładowcą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Swoją profesjonalną karierę w tej dziedzinie rozpoczął w 2008 roku, jednak jego doświadczenie związane ze specjalizacją ochrony informacji niejawnej sięga ponad 20 lat wstecz. Jest członkiem-założycielem innowacyjnej grupy BE-IN, która specjalizuje się we doskonaleniu procesów zarządzania bezpieczeństwem. Michał Mizgalski współorganizował system ochrony informacji na prestiżowych  Konferencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych: COP, które odbyły się w Warszawie i Katowicach, oraz WUF w Katowicach.