Organizator:

Tematyka Kongresu

Podziel się

Celem Kongresu INSECON jest zainicjowanie dyskursu, podczas którego zaproszeni eksperci zdefiniują nowe kierunki ochrony cyberprzestrzeni, w szczególności tej o znaczeniu krytycznym.

Podczas I edycji kongresu poruszymy m.in. takie tematy jak:

  • bezpieczeństwo korzystania z mediów społecznościowych,
  • aspekt ludzki bezpieczeństwa, ochrona przed socjotechniką, atakiem z wewnątrz, błędem ludzkim, zarządzanie zaufaniem,
  • SI w bezpieczeństwie i ryzyko związane ze stosowaniem SI,
  • secure configuration,
  • Next Generation Networks,
  • nowoczesna segmentacja i wirtualizacja,
  • zabezpieczanie materiału dowodowego,
  • ciągłość działania i odtwarzanie po incydencie,
  • zarządzanie podatnościami i bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
  • zintegrowane zarządzanie kryzysowe bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego.