Organizator:

Program Kongresu

Podziel się

Dzień 1, 15.04.2024

Podczas pierwszego dnia Kongresu INSECON będzie można posłuchać i porozmawiać z wybitnymi ekspertami z  polskiej sceny cyberbezpieczeństwa. Wśród nich znajdziesz założycieli  fundacji promującej bezpieczeństwo cyfrowe, redaktora naczelnego popularnego serwisu internetowego  poświęconego bezpieczeństwu informacji, specjalistę ds.  cyberbezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem w wykrywaniu  cyberzagrożeń w sektorze finansowym oraz dowódcę polskich cyber-wojsk. Ze strony organów administracji rządowej dzień otworzą przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, co podkreśla wagę tematyki ochrony cyberprzestrzeni w Polsce.

Pierwszy dzień poprowadzą:

  • Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON;
  • płk Łukasz Jędrzejczak - Szef CSIRT MON

Godzina

Wykład

09.00 - 10.00

Rejestracja Uczestników

10.00 - 10.30

Oficjalne otwarcie.

Cezary Tomczyk
Sekretarz Stanu, Wiceminister Obrony Narodowej

Tomasz Kobierski
Prezes Zarządu Grupy MTP

10.30 - 11.00

Strategia cyfrowa RP

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji

11.00 - 11.45

Siła współpracy – współdziałanie na cyfrowej linii frontu.

gen. dyw. Karol Molenda
Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

11.45 - 12.15

Przerwa kawowa

11.00-17.00

Cyber Twierdza

Gra symulacyjna polegająca na budowie skutecznego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego i jego ochronie. Koordynator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

11.00-17.00

CyberHackLab

Zespołowe rozgrywki, których celem jest ochrona cyberprzestrzeni. Koordynator: Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

12.15 - 13.15

Najwięksi przeciwnicy NATO w domenie cybernetycznej.

Mirosław Maj
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Robert Kośla
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

13.15 - 14.15

Przerwa na lunch* / networking

14.15 - 15.15

Adam Haertle
Zaufana Trzecia Strona

15.15 - 16.15

Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sektor prywatny i publiczny w Polsce.

Adam Lange
Standard Chartered Global Business Services

16.15-16.45

Prezentacja Partnera Strategicznego

16.45

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

18.00 - 22.00

After Hours Meeting - wieczory networking**

*obowiązują bilety premium

** wejście z zaproszeniami oraz biletami premium

Dzień 2, 16.04.2024

Drugi dzień Kongresu, wydarzenie międzynarodowe, będzie poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i światowego. Będziemy mieli okazję wysłuchać prezentacji i dyskusji z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli państw członkowskich NATO oraz Unii Europejskiej, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wizjami na temat współczesnych wyzwań cyberbezpieczeństwa. Dowiemy się, jak państwa  grupy like minded states radzą sobie z cyberzagrożeniami i odpornością, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej zdynamizowanej sytuacji na arenie międzynarodowej. Poznamy także, jak u naszych natowskich partnerów wygląda kształtowanie zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Drugi dzień poprowadzą:

  • dr hab. Jerzy Kosiński, prof. Akademii Marynarki Wojennej - Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa
  • dr inż. Jakub Syta - Zastępca Dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa

Godzina

Wykłady

09.00 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30

Keynote speech

gen. Wiesław Kukuła
Szef Sztabu Generalnego WP

10.30 - 11.00

Wykład 1

Szczegóły wkrótce.

11.00 - 11.30

Wykład 2

Fergal O'Regan
Pełniący obowiązki Dyrektora Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

11.00-17.00

Cyber Twierdza

Gra symulacyjna polegająca na budowie skutecznego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego i jego ochronie. Koordynator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

11.00-17.00

CyberHackLab

Zespołowe rozgrywki, których celem jest ochrona cyberprzestrzeni. Koordynator: Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 12.30

Wykład 3

Mr. Christian-Marc Lifländer
Kierownik Sekcji NATO ds. Polityki Cyberbezpieczeństwa i Działań Hybrydowych

12.30 - 13.00

Wpływ geopolityki, czynnika ludzkiego i nowych technologii na cyberbezpieczeństwo

pułkownik Tim Zahn
dowódca Centrum Cyberbezpieczeństwa Bundeswehry, Niemcy

13.00 - 13.30

Wykład 4

David Mckeown 
Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Informacji, Starszy Oficer ds. Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Obrony, USA

13.30 - 14.30

Lunch* / Netowrking

14.30 - 15.00

Ochrona cyberprzestrzeni w permanentnym stanie wojny hybrydowej

Luka Mgeladze
Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony, Gruzja

15.00 - 15.30

Wykład 5

Sunyeong Cho
Dyrektor Departamentu Polityki Cybernetycznej i Widma Elektromagnetycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej, Republika Korei

15.30 - 15.45

Podsumowanie Kongresu

płk Łukasz Jędrzejczak
Szef CSIRT MON

15.45

Zakończenie Kongresu

stan na 14.03.2024