Organizator:

Kup bilet na pierwszą edycję Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON!

Podziel się

Organizacja targów połączonych z konferencją jest projektem ukierunkowanym na wsparcie rozwoju zdolności resortu obrony narodowej do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Za część wystawową odpowiada zespół projektowy Grupy MTP, natomiast DC MON odpowiedzialny jest za warstwę merytoryczną. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do spotkania ekspertów, praktyków i dostawców z zakresu cyberbezpieczeństwa, co umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Podczas wykładów i dyskusji zdefiniują oni nowe kierunki ochrony cyberprzestrzeni, w szczególności tej o znaczeniu krytycznym.

 

W Kongresie już dziś zapowiedzieli udział Wiceminister ON, Pełnomocnik Ministra ds. bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni – Pan Cezary Tomczyk, Szef Sztabu Generalnego – Pan gen. Wiesław Kukuła a także przedstawiciele rządu RP, nauki i biznesu. W części konferencyjnej swój udział  potwierdzili gen. dyw. Karol Molenda - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Robert Kośla - Główny Architekt Cyberbezpieczeństwa na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w globalnym zespole Security Service Line, Microsoft, Mirosław Maj - Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Adam Haertle – założyciel i redaktor naczelny portalu ZaufanaTrzeciaStrona.pl, Adam Lange - Dyrektor ds. aktywnego monitoringu, Standard Chartered Bank. Prowadzącymi konferencję będą Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON – Dominik Rozdziałowski oraz Zastępca Dowódcy WOC i Szef CESIRT MON – płk Łukasz Jędrzejczak.

Głównymi odbiorcami tego przedsięwzięcia są profesjonaliści obszaru IT, prezesi firm zaawansowanych technologii oraz cyber.

W dniach 15-16 kwietnia 2024 w Poznaniu spotkają się m.in.przedstawiciele:

  • biznesu (właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw prywatnych),
  • służby mundurowe, w szczególności: Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Służby Specjalne, Straż Pożarna,
  • organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • instytucje i urzędy państwowe,
  • przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne oraz usługi cyberbezpieczeństwa dla firm,
  • przedsiębiorstwa i dostawcy usług kluczowych oraz o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w tym operatorzy obiektów infrastruktury krytycznej takich jak: elektrownie, wodociągi, lotniska, dworce i centra komunikacyjne, szpitale,
  • samorządy i podległe instytucje.

Organizatorom zależy na tworzeniu klimatu zaufania wśród partnerów obszaru cyberbezpieczeństwa a polskim wojskiem, pozyskiwanie kooperantów do działalności na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa – nawiązanie relacji z firmami i podmiotami obszaru nowych technologii i cyber.

 

Program Wydarzeń Kup Bilet Zostań Wystawcą Prelegenci

Zapraszamy do udziału w Kongresie!

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON | 15-16.04.2024, Poznań

 

Bądź na bieżąco -> LinkedIN INSECON