Organizator:

CZY TWOJA FIRMA JEST JUŻ GOTOWA NA DYREKTYWĘ NIS2?

Podziel się

Przepis wejdzie w Polsce w życie w październiku b.r., a niedostosowanie będzie się wiązać z wysokimi karami i restrykcyjnymi sankcjami!

 

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON skupimy się na znaczeniu dyrektywy NIS2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z 14 grudnia 2022r.  w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE), dla biznesu oraz na trwającym programie Cyberbezpieczny Samorząd.

NIS2, podobnie jak Rozporządzenie RODO, wprowadza dotkliwe kary za incydenty bezpieczeństwa, które są wynikiem niespełnienia wymagań. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, aż 25% z nich nie wie, że zarządzana przez nich firma ma obowiązek wprowadzenia NIS2*. Niedostosowanie firm, czy urzędów do wymogów prawnych, wiązać się będzie z karami pieniężnymi oraz dodatkowymi sankcjami, z nakazem wstrzymania działalności włącznie (!).

Dyrektywa znajdzie swoje odzwierciedlenie w ustawie, która obejmie podmioty z sektorów energii, transportu, bankowości, infrastruktury rynku finansowego, zdrowia, wody pitnej, ścieków, infrastruktury cyfrowej, administracji publicznej, przestrzeni kosmicznej i żywności, a także firmy należące do ich łańcuchów dostaw.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Kluczowe obszary dla biznesu i samorządów

Jednym z głównych celów Kongresu INSECON jest budowanie świadomości w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych i zasobów IT wśród przedsiębiorców oraz samorządowców.

Nie wszyscy wiedzą (a brak tej wiedzy może boleśnie zaszkodzić firmie czy urzędowi!), że kwestie bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa to obowiązki prawne. Wynikają m.in. z Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

DLACZEGO INSECON JEST WAŻNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDOWCÓW? Ponieważ to doskonała okazja do:

  • zdobycia wiedzy o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i metodach obrony,
  • poznania wymagań dyrektywy NIS2 i sposobów ich spełnienia,
  • zdobycia wiedzy nt. kar i sankcji grożących za niedostosowanie przedsiębiorstwa do NIS2,
  • dowiedzenia się dlaczego diagnoza poziomu cyberbezpieczeństwa musi być wielokrotnie przeprowadzana i jest wymogiem programu Cyberbezpieczny Samorząd,
  • nawiązania kontaktów z ekspertami i dostawcami rozwiązań.

 

Zapraszamy do udziału w Kongresie INSECON 2024! 16 kwietnia  – Dzień dla Biznesu i Samorządu.

 

 

CZAS FIRMA TEMAT  PRELEGENT
9.50 - 10.00 ISSA Wprowadzenie  Artur Markiewicz / Michał Zajączkowski 
10.00 - 10.30   Prezentacja partnera kongresu  
10.30 - 11.00 VECTOR SYNERGY Praktyczne elementy dyrektywy NIS2 - od aspektów formalno-prawnych do wymagań technologicznych Bartłomiej Ziólkowski 
11.00 - 11.20 CISCO W jaki sposób szybko podnieść poziom cyberbezpieczeństwa w organizacji i jak go potem utrzymać  Dawid Haczkur
11.20 - 11.40 CISCO W jaki sposób architektura cyberbezpieczeństwa Cisco odpowiada na wymagania techniczne NIS2 i związane z tym wyzwania stawiane przedsiębiorstwom Marcin Klimowski 
11.40 - 12.15 Przerwa kawowa/ networking
12.15 - 12.45 SMM LEGAL Odpowiedzialność wobec kontrahenta i instytucji państwowych w przypadku wycieku danych Mec. Arkadiusz Habiera
12.45 - 13.15 Bydgoski Klaster Informatyczny Diagnoza poziomu cyberbezpieczeństwa - aspekt techniczny i prawny. Krzysztof Błaszczyk / Przemysław Kałdowski
13.15 - 13.45 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Prezentacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".  
13.45 - 14.45 Przerwa na lunch/ networking
14.45 - 14.50 ISSA ISSA Polska - Stowarzyszenie dające wartość Adam Danieluk / Artur Markiewicz 
14.50 - 15.15 ISSA Security Awareness w praktyce - jak razem z pracownikami chronić firmę Stanisław Jesiak, IT Security Manager, Amica Group
15.15 - 15.45 ISSA Po co hakować - wystarczy ukraść login i hasło! Jak prosto i skutecznie pokrzyżować plany cyberprzestępcom (pokaz ataku i obrony na żywo) i przy okazji spełnić wymagania NIS2? Beata Kwiatkowska / Rafał Rosłaniec / Bartek Cieszewski
15.45 ISSA Podsumowanie i zakończenie  Artur Markiewicz / Michał Zajączkowski 

*stan na 21.03.2024, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian

Program INSECON 2024 Dlaczego warto? Bilety