Organizator:

25 lat Polski w NATO - wystawa sprzętu wojskowego w Poznaniu!

Podziel się

Wystawa sprzętu wojskowego z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO jest nie tylko wyjątkową inicjatywą, ale także ważną okazją do uhonorowania wkładu Polski w sojusz i do zaprezentowania osiągnięć polskiej armii oraz partnerstwa z NATO. Już 14 kwietnia zapraszamy do Poznania na Plac Powszechnej Wystawy Krajowej, wstęp wolny! Wystawa odbywać się będzie w przeddzień Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON, tym samym otwierając najważniejsze wydarzenie dotyczące ochrony cyberprzestrzeni w naszym kraju.

 


W ramach obchodów  25. rocznicy członkostwa Polski w NATO, w Poznaniu na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaplanowano:

 • 14 kwietnia 2024, w godz. 10.00 - 16.00 - bezpłatny dzień otwarty wraz z wystawą statyczną sprzętu wojskowego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostek WP.
 • To jedyna taka okazja, aby zobaczyć czołgi, karabiny i wyrzutnie rakiet oraz najnowocześniejsze uzbrojenie, z którego na co dzień korzystają jednostki specjalne. 

WSTĘP WOLNY NA WYSTAWĘ!

Miejsce: Plac Powszechnej Wystawy Krajowej / Międzynarodowe Targi Poznańskie

Na wystawie zostaną zaprezentowane między innymi następujące elementy wyposażenia:

 • czołg model Abrams;
 • moździerz samobieżny MS Rak;
 • samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy SPZR Poprad;
 • system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu PSR-A Pilica;
 • samochód rozpoznawczy Żmija;
 • RWŁC -10/T Aparatownia Łączności Cyfrowej Transmisyjna;
 • WTI– Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej;
 • terminal satelitarny SHF szczebla taktycznego.

Dodatkowo będzie można zobaczyć sprzęt Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni:

 • „Komunikator Merkury 2.0 jako narzędzie do zapewnienia bezpiecznej komunikacji w RON”
 • urządzenie zagłuszające „MRUK”
 • szyfrator RIFF,
 • „System ochrony kryptograficznej nowej generacji w technologii SCIP”  - wykonawca konsorcjum Krypton/Transbit
 • „System ochrony kryptograficznej nowej generacji w technologii NINE” – wykonawca firma Enigma.
 • taktyczny terminal satelitarny kr. „Opuncja”
 • prototypy Net-BOX’ów jako elementów zapewniających dostęp do systemów teleinformatycznych RON

Na wystawie pokazane zostaną także:

 • terminal satelitarny Ranger 2.4
 • stację bazową TETRA MTS-1/2
 • pokaz funkcjonowania wybranych elementów bramy międzysystemowej (ZNO-50).
 • prezentację możliwości NGFW (PaloAlto).

 

 

 

 

***

12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych formalnie przekazano na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwijać.

- Decyzja o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski – dołączyliśmy do największego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata – przypomnę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę jego powstania - mówi wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak –Kamysz. 

 

25 lat temu, 12 marca 1999 roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu.  
 
Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie. Potwierdzeniem pozycji naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji spotkania przywódców państw i rządów NATO w 2016 roku. Szczyt, który odbył się w Warszawie był ważnym wydarzeniem w historii Sojuszu, rozpoczynającym nowy rozdział wojskowej adaptacji NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. 
 
25 lat obecności Polski w NATO to dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby, dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO.
 
Od momentu wstąpienia do NATO, Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące. Polscy żołnierze brali i cały czas biorą udział w misjach i operacjach prowadzonych pod auspicjami Sojuszu. W ciągu 25 lat naszego członkostwa służbę w nich pełniło blisko 75 000 żołnierzy i pracowników wojska.
 
Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim swoje doświadczenie i potencjał. Jesteśmy z liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne naszego kraju. Świadczy o tym wysoki odsetek środków z krajowego budżetu, jakie nasz kraj przeznacza na obronność - dwa razy więcej niż wymagane przez NATO 2% PKB, czyli do 4,2 % PKB w 2024 r., planowane na ok. 158 mld zł, z czego ponad 50% przeznaczamy na modernizację Sił Zbrojnych, co także stawia nas na pierwszym miejscu w Sojuszu. 
 
Od kiedy Polska wstąpiła do NATO, na terytorium naszego kraju ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe;  realizowano liczne inwestycje  w ramach NATO Security Investment Programme (NSIP), którego łączna wartość wynosi 7,8 mld zł. 
 

 

***

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/25-lat-polski-w-nato